Steder i Suva

Åben kort
Lokal tid:
18:25:53

Five Princes Hotel

5 Princess Road, Suva
lodgingLæs mere

Suva Motor Inn

Cnr of Gorrie and Mitchell Street, Suva
lodgingLæs mere

Capricorn Apartment Hotel

7 Saint Fort Street - Suva, Suva
lodgingLæs mere

Holiday Inn Suva

Victoria Parade, Suva
lodgingLæs mere

Tanoa Plaza Hotel

Gordon Street, Suva
lodgingLæs mere

City Private Hotel

58 Robertson Road, Suva
lodgingLæs mere

Southern Cross Hotel

63 Gordon Street, Suva
lodgingLæs mere

De Vos on the Park

1 Central Street Regal Lane, Suva
lodgingLæs mere

Grand Pacific Hotel

Victoria Parade, Suva
lodgingLæs mere

Dreams Homestay

88 Kaunitoni Street, Suva
lodgingLæs mere

LTA Sports City Branch

Grantham Road, Suva
local_government_officeLæs mere

Embassy of the United States

158 Princess Road, Tamavua, Suva
embassyLæs mere

Village 6 Cinemas

12 Scott Street, Suva
movie_theaterLæs mere

AusAid Lecture Theatre 1 & 2

Suva
universityLæs mere

Eurocars Land Rover

Waimanu Road, Suva
car_dealerLæs mere

Fiji Museum

Cakobau Road, Suva
museumLæs mere

📑 Alle kategorier i Suva

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning